• Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego „otulery”

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sylwia Cichocińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "za.miastem Sylwia Cichocińska" wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9451231054, REGON: 120255885. Adres wykonywanej działalności: Świńczów 56, 32–043 Skała. 

2. Dane Osobowe

Korzystanie z usług sklepu internetowego "otulery" wiąże się z podaniem następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu,
 • adres do wysyłki.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Świadczenie usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Dobrowolność przekazywania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia realizację zamówienia.

 5. Okres przetwarzania

 Dane osobowe klienta mogą być przetwarzane przez okres:

 • niezbędny do realizacji świadczonych usług,
 • wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi,
 • do czasu, gdy ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z klientem umową, przez którąkolwiek ze stron.

6. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych dokłada wszelkich starań, żeby powierzone dane osobowe były bezpieczne, m.in. poprzez szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

7. Udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

 Dane osobowe klienta udostęniane są w celu realizacji zamówienia następującym podmiotom:

 • obsługującemu platformę sprzedażową sky-shop, 
 • firmom płatniczym,
 • firmom kurierskim i pocztowym,
 • firmie Google dostarczającej internetowego narzędzia do analizy statystyk (Google Analytics),
 • firmie Facebook w celu optymalizacji działań marketingowych prowadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych.

8. Pliki cookies

Cookies tzw. ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny sklepu internetowego. Cookies umożliwiają korzystanie z pełnej funkcjonalności sklepu, wykorzystywane są do zapamiętywania informacji o sesji klienta i w celach statystycznych.

Klient może, korzystając z odpowiednich opcji swojej przeglądarki:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

9. Uprawnienia

Klientowi przysługuje: 

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została wyrażona.